top of page
IMG_0919_edited.jpg
EOS er en omsorgsbolig. Vi skaper trygge og meningsfulle relasjoner som betyr noe i menneskers liv og hverdag.
 
Vi har rammeavtale med Velferdsetaten i Oslo kommune om heldøgnsbemannet omsorgsbolig for personer med utviklingshemming over 18 år.Vi hjelper folk med å leve godt
 
Å leve godt handler om å forstå deg og dine behov. 
Hele deg og de som betyr noe for deg.

Det handler om å ha de rette menneskene rundt seg.
De som ser deg og vil deg godt.

Det handler om å ha et godt sted å bo. Et sted du kan være stolt av. Et trygt felleskap når du vil, og god plass til bare deg.

Å leve godt handler om at vi har et velfungerende system med profesjonelle folk du kan stole på.


 

Hvordan kan vi hjelpe dere?

 

Dine ønsker og behov

Vi tilrettelegger for det som betyr noe for deg.

 

Individuell tilpassing

EOS ivaretar dine ønsker og behov med vår helhetlige tverrfaglig tilnærming.

 

Helhetlig tverrfaglig tilnærming

Vi er kreative og engasjerte fagfolk som har det gøy på jobb.

 

Utfordringene vi møter i helse- og sosialsektoren er sammensatte og komplekse. EOS har ergoterapeuter, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, pedagoger, spesialpedagoger, sykepleiere, jurist og ufaglærte som samarbeider for å takle disse utfordringene.

Vi har en helhetlig forståelse av hvordan vi hjelper folk. EOS-modellen systematiserer ulike teorier, metoder og faglige tilnærminger ved hjelp av fire grunnleggende perspektiver: 

EOS-modellen

 

 

 

 

 

 

Relasjoner og kommunikasjon

Pårørende er alltid våre viktigste samarbeidspartnere og veiledere. De har levd med beboerne over lang tid og er en viktig del av beboernes nettverk.

Det bygger vi videre på.

 

Kommunikasjon er avgjørende for å skape gode relasjoner, og en trygg og forutsigbar hverdag. Vi gir beboerne våre en stemme de kan kommunisere med. Ulike alternative og supplerende kommunikasjonssystemer (ASK) er en integrert del av hverdagslivet i boligen, i sosiale aktiviteter og på tur.

Informasjonsflyt

Vi sørger for at pårørende, ansatte og samarbeidspartnere er oppdatert på hva som skjer i boligen vår. Vi har godt fungerende og sikre digitale løsninger hvor relevant informasjon postes fortløpende. Alle kan delta i dialogen rundt forhold som opptar dem. Her foregår dialogen med pårørende. De holdes oppdatert med bilder og videosnutter der de kan følge med på hverdagslivet i boligen.

Organisering

Hver beboer har et fagteam som er ansvarlig for å koordiner og evaluere tjenestene vi yter. 

 

EOS en liten bolig hvor alle kjenner hverandre og jobber dirkete med beboerne.

Vi jobber i medleverturnus. Det betyr at vi er på jobb flere døgn i strekk. Medleverturnus sikrer kontinuitet og forutsigbarhet for både beboere og ansatte. 

 

bottom of page